728x90 AdSpace

Patatoukos news

[news][ticker1]
[ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ][slider1][#E0378A]
[kl][ticker1]
[ΒΒΒ][slider1][#E0378A]

Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Πάργας
Απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Ν.Πρέβεζας Στέργιος Γιαννάκης σχετικά με την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Πάργας και τη μετατροπή του σε Αστυνομικό Σταθμό.Η Αναφορά κατατέθηκε με αφορμή επιστολή του …
Δημάρχου Πάργας και σχετικού ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
Κ. Νίκο Τόσκα
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα σας διαβιβάζω την με αριθμό πρωτοκόλλου 1033/31-08-2016 επιστολή του Δημάρχου Πάργας καθώς επίσης και ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο αντιδρούν στο προωθούμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Πάργας και τη μετατροπή του σε Αστυνομικό Σταθμό, υπαγόμενο στη διοικητική αρμοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος Φαναρίου, γεγονός που θα δυσχεράνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όσο και προς τους χιλιάδες επισκέπτες και παραθεριστές που επιλέγουν την Πάργα ως τουριστικό προορισμό.Παρακαλώ να μου γνωρίσετε την άποψή σας καθώς επίσης και τυχόν ενέργειές σας για το ανωτέρω θέμα.
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν.Δ.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η δημιουργία δυναμικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και η ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του υλικοτεχνικού τους εξοπλισμού, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου και την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στις τρέχουσες, αλλά και στις διαφαινόμενες και προκύπτουσες, από τις σχετικές μελέτες, μελλοντικές ανάγκες.
Προς τούτο, λήφθηκαν υπόψη τα εγκληματολογικά δεδομένα κάθε περιοχής, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και πληθυσμιακά δεδομένα, το οδικό δίκτυο, οι χιλιομετρικές αποστάσεις, η προσβασιμότητα στα αστικά κέντρα, οι ιδιαιτερότητες και λοιπές τοπικές ιδιομορφίες (όπως τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, παραμεθόριες περιοχές κ.λπ.), καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν στο διοικητικό χάρτη της χώρας με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Η διαδικασία για την οριστικοποίηση της τελικής μορφής του σχεδίου αναδιοργάνωσης περιελάμβανε την απαιτούμενη κοινωνική διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις έδρες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων με τοπικούς, υπηρεσιακούς και κοινωνικούς παράγοντες, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις και εξήχθησαν, από κοινού, χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία συνεκτιμήθηκαν για την κατάρτιση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της Χώρας.
Παράλληλα, το σχέδιο έτυχε αναλυτικής επεξεργασίας από τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να βελτιωθούν/τροποποιηθούν επιμέρους παράμετροι, ενσωματώνοντας τις προτάσεις που προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης, ακολουθώντας εν συνεχεία τη νόμιμη οδό, προκειμένου να τεθεί, όσο το δυνατόν, γρηγορότερα σε ισχύ, επιλύοντας προβλήματα και δυσλειτουργίες ετών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλες οι απόψεις, παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις, που άπτονται των εκφάνσεων του εν λόγω ζητήματος, έτυχαν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση της προαναφερθείσας διαδικασίας, καθώς και η διευθέτηση όλων των μετέπειτα συναφών ζητημάτων (στέγαση Υπηρεσιών, κατανομή οργανικών θέσεων, στελέχωση, ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.) θα πραγματοποιηθούν σε ενιαία βάση, με τη σύνεση και την υπευθυνότητα που απαιτείται και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και γεωγραφικές ή άλλες ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της επικράτειας, με γνώμονα αφενός μεν την εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών, αφετέρου δε την αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου στον τομέα της αστυνόμευσης και τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ


πηγη: http://parganews.com/apantisi-tou-ypourgiou-esoterikon-schetika-tin-katargisi-tou-astynomikou-tmimatos-pargas/
Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Πάργας Reviewed by ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΠΑΡΓΑ on Τετάρτη, Οκτωβρίου 12, 2016 Rating: 5 Απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Αναφορά που είχε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων ο Βο...

[news][carousel1]

Δεν υπάρχουν σχόλια: