728x90 AdSpace

Patatoukos news

[news][ticker1]
[ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ][slider1][#E0378A]
[kl][ticker1]
[ΒΒΒ][slider1][#E0378A]

Δήμος Σουλίου: 432 παραπήγματα θα αναπτυχθούν στο Λάμποβο Κατεβάστε την αίτηση από εδω
   Κατεβάστε την αίτηση από εδω

Δήμος Σουλίου: 432 παραπήγματα θα αναπτυχθούν στο Λάμποβο

Με ανακοίνωση του ο δήμος Σουλίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στο Λάμποβο θα αναπτυχθούν 432 παραπήγματα. Αναλυτικά η απόφαση καθώς και τιμολόγηση είναι η εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ – Λάμποβος 2016

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ.190/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: *Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2016*

1.- Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη για το έτος 2016 και εφεξής, διάρκειας οκτώ (8) ημερών σύμφωνα με το Νόμο 2323/1995 άρθρο 2 παράγραφο 1, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3377/2005, Νόμο 3577/2007 και τον Νόμο 3769/2009 θα διεξάγεται στο Δήμο Σουλίου το χρονικό διάστημα διάρκειας οκτώ (8) ημερών αρχής γενομένης από την έκτη ( 6η) Οκτωβρίου. Ο χώρος που θα διατεθεί για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα είναι αυτός που διατέθηκε και κατά την περσινή διοργάνωση, στη θέση «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς. Θα αναπτυχθούν τετρακόσια τριάντα δύο (432) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 τ. μ. (9 τετραγωνικά μέτρα). Από αυτά είκοσι πέντε (25) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 (9 τ. μ.) θα διατεθούν για δύο (2) οβελιστήρια. Δώδεκα ( 12 ) παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 (9 τ. μ.) θα διατεθούν για έξι (6) συνολικά χαλβαδοπωλεία (πώληση χαλβά) και θα διατεθούν με κλήρωση. Είκοσι (20) παραπήγματα θα παραμείνουν για λογαριασμό του Δήμου Σουλίου. (Τιμή για κάθε ένα (1) οβελιστήριο το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ. Τιμή για κάθε ένα (1) χαλβαδοπωλείο 1.500,00 ΕΥΡΩ). Στην κληρωτίδα θα μπουν τριακόσια είκοσι ένα (321) παραπήγματα, με διαστάσεις καθενός εξ’ αυτών 3 χ 3 μέτρων (9 τ. μ.), ( 40 παραπήγματα από το τμήμα Β΄ και 281 παραπήγματα από το τμήμα Γ΄),όπως τα ανωτέρω απεικονίζονται στο συνημμένο σκαρίφημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στης παρούσας. Το Λούνα Παρκ θα τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς.Ειδικότερα η εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί στα τμήματα των δημοτικών δρόμων Κ. Καραμανλή (από τα γραφεία του παλαιού Δημαρχείου) έως τα ΚΤΕΛ και από τη διακλάδωση Κ. Καραμανλή με την οδό Αγίου Δονάτου, έως ιδιοκτησία του κ. Χρήστου Τάτση, καθώς και στην τοποθεσία Ζαβάγκαλι. Δύναται να τροποποιηθεί το τελικό σχέδιο των εγκαταστάσεων με προσθαφαίρεση παραπηγμάτων είτε με την δημιουργία βοηθητικών χώρων αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον εξουσιοδοτημένο προς αυτό Δήμαρχο και αν αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου.

Ο χώρος της φετινής εμποροπανήγυρης θα αποτελείται από τρία τμήματα:

α) Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 80,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.

β)Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 350,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

γ) Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 650,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

Στο χώρο πριν το ΚΤΕΛ, θα τοποθετηθούν τουαλέτες ( W.C ) κοντέινερ.

Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα γίνει από την ημερομηνία η οποία θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η αποξήλωση τους θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 10 ημερών , με ευθύνη του εργολήπτη.

2.- Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β. Δ. 24-9/20-10-58 «δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών», καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

3.- Ο χώρος θα διατεθεί σε: α) επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους.

Οι αιτήσεις των ανωτέρω , θα υποβληθούν στα γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, από 5/9/2016 έως και 16/9/2016 και θα πρέπει να συνοδεύονται με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ). Επιπλέον στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση:

Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)

Ταμειακή απόδειξη τρέχοντος έτους .

Έναρξη από την εφορεία.

Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.

Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.

Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14 του παρόντος κανονισμού.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή.

Η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).
πηγη: http://periodikostep.gr/
Δήμος Σουλίου: 432 παραπήγματα θα αναπτυχθούν στο Λάμποβο Κατεβάστε την αίτηση από εδω Reviewed by ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΠΑΡΓΑ on Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 07, 2016 Rating: 5    Κατεβάστε την αίτηση από εδω Δήμος Σουλίου: 432 παραπήγματα θα αναπτυχθούν στο Λάμποβο Με ανακοίνωση του ο δήμος Σουλίου ενημ...

[news][carousel1]

Δεν υπάρχουν σχόλια: