728x90 AdSpace

Patatoukos news

[news][ticker1]
[ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ][slider1][#E0378A]
[kl][ticker1]
[ΒΒΒ][slider1][#E0378A]

Έρχονται 7.692 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες και μουσεία ενόψει καλοκαιριού – Αναλυτικά οι θέσειςΜε 7.692 συμβασιούχους θα ενισχυθούν δήμοι, περιφέρειες και μουσεία ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, υδρονομείς, βρεφονηπιοκομοι, ναυαγοσώστες, αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, τομεάρχες δασοπονίας κ.α. Πρόκειται για εποχικό προσωπικό που θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας από 2 μήνες έως οκτω. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.

900 στις Περιφέρειες για το πρόγραμμα δακοκτονίας

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο αριθμός προσλήψεων που θα απαιτηθεί για το πρόγραμμα δακοκτονίας για το 2016. Η απόφαση πάρθηκε λόγω ότι έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας (7 εκατ. στρέμματα περίπου), και εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί 10 − 15 Ιουνίου 2016. Κατά συνέπεια πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση έγκριση πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής της χώρας που θα πλήξει το ήδη μειωμένο εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

2.500 προσλήψεις εποχικών σε δήμους για την καλοκαιρινή περίοδο

Για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών των δήμων κατά τους θερινούς μήνες, δρομλογούνται 1.900 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία, προσωπικό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες προκειμένου οι δημοι να καλύψουν κενά στους τομείς της καθαριότητας, ύδρευσης, αποτετευσης, ηλεκτροφωτισμού, κ.α. Οι δήμοι προκηρύσσουν μόνιμοι τους τις θέσεις υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ. Ανάμεσα στις ειδικοτητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Τεχνιτών ελαστικών, ΔΕ Οδηγών φορτηγού, ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου, ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καδοπλυντηρίου) , ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή), ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (καλαθοφόρου) , ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (σαρώθρου), ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων), ΥΕ Εργατών συνεργείου καθαριότητας τάφων , ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Νεωκόρων, κ.α. Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις είναι η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

450 εποχικοί σε κατασκηνώσεις και 150 ναυαγοσώστες

Με δίμηνες συμβάσεις θα καλυφθούν και φέτος οι ανάγκες των δήμων για κατασκηνωτικό και ναυαγοσωστικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες για το 2016 έχουν εγκριθεί 450 θέσεις στις κατασκηνώσεις και 150 θέσεις για ναυαγοσώστες. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ.1 Ν. 3584/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες οφέιλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

3.567 αρχαιολόγοι, συντηρητές και εργάτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Για τους θερινούς τουριστικούς μήνες έχει προβλεφθεί η πρόσληψη 3.567 εποχικών υπαλλήλων σε έργα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα χρηματοδοτηθούν από τη ΔΕΗ. Οι ειδικότητες με τημεγαλύτερη ζητηση είναι: αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί, ειδικευόμενοι εργάτες, κ.α. Οι υποψήφιοι συντηρητές μαζί με την αίτηση-δήλωση πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας ειδικότητας Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ και βεβαίωση γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειμένων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι εργάτες πρέπει να έχουν στην κατοχή τους απολυτήριο Γυμνασίου ή παλαιού Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως και το 1980. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων ζητούνται πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άριστη γνώση της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής ή ιταλικής γλώσσας.


Έρχονται 7.692 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες και μουσεία ενόψει καλοκαιριού – Αναλυτικά οι θέσεις Reviewed by ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΠΑΡΓΑ on Τρίτη, Απριλίου 19, 2016 Rating: 5 Με 7.692 συμβασιούχους θα ενισχυθούν δήμοι, περιφέρειες και μουσεία ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην ...

Ετικετες

[news][carousel1]

Δεν υπάρχουν σχόλια: