728x90 AdSpace

Patatoukos news

[news][ticker1]
[ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ][slider1][#E0378A]
[kl][ticker1]
[ΒΒΒ][slider1][#E0378A]

Επιστρέφει μετά από δεκαετίες η ιερακοθηρία


Επανέρχεται ύστερα από διακοπή δεκαετιών κατά τις οποίες ήταν παράνομη στη χώρα μας, η ιερακοθηρία, δηλαδή το κυνήγι με γεράκια, ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά και Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμου Κεδίκογλου.
Επανέρχεται ύστερα από διακοπή δεκαετιών κατά τις οποίες ήταν παράνομη στη χώρα μας, η ιερακοθηρία, δηλαδή το κυνήγι με γεράκια, ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά και Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμου Κεδίκογλου.

Η ιερακοθηρία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO ως άυλη Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ασκούνταν στην Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια, ενώ οι σχετικές προβλέψεις υπήρχαν σε όλους τους δασικούς κώδικες, που έχουν εκδοθεί και επανέρχεται σήμερα μετά από δεκαετίες διακοπής της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, κύριος σκοπός της θήρας με γεράκια είναι η διαχείριση των πληθυσμών συγκεκριμένων ειδών της πανίδας σε αγροτικές, δασικές, αστικές και βιομηχανικές περιοχές για την αντιμετώπιση ζημιών, που προκαλούνται από την κατά τόπους συγκέντρωση υπερπληθυσμών ζώων.

Οι θηρευτικοί ιέρακες, αρπακτικά πτηνά που έχουν γεννηθεί και εκτραφεί αποκλειστικά σε εκτροφεία, προτάσσονται ως φυσικοί θηρευτές στη δράση απομάκρυνσης πληθυσμού πτηνών που απειλούν την αγροτική παραγωγή, την ασφάλεια πτήσεων σε αεροδρόμια και άλλες σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Πριν την έκδοση της απόφασης προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση με περιβαλλοντικούς και μη εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η παρουσία θηρευτικών ιεράκων στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον να είναι ελεγχόμενη και συμβατή με το γενικότερο πλαίσιο διατήρησης και προστασίας της άγριας πανίδας.

Για την ιερακοτροφία και την ιερακοθηρία απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας μετά από ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα γίνεται με την εποπτεία των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών, την καταβολή σχετικών τελών και την περαιτέρω αξιολόγηση για την αναβάθμιση της άδειας χειριστή.

Βάσει της απόφασης, οι χειριστές των ιεράκων ή όπως είναι περισσότερο γνωστοί οι γερακάρηδες θα πιστοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

Αρχάριοι χειριστές: Στο επίπεδο αυτό οι πιστοποιημένοι χειριστές μπορούν να κατέχουν και να χειρίζονται οποιοδήποτε είδος της υποοικογένειας των Γερακινών (Βuteo sp.) Accipitrinae, Αετίδες (Αccipitridae), συμπεριλαμβανομένης της Ερημογερακίνας (Harris hawk Parabuteo unicinctus) και του Βραχοκιρκίνεζου (Falco tinnunculus) και του Αμερικανικού Βραχοκίρκίνεζου καθώς και των υβριδίων τους. Οι αρχάριοι χειριστές, μετά την πιστοποίηση τους, επιτρέπεται να χειρίζονται το 1ο έτος ένα θηρευτικό ιέρακα και το 2ο έτος δύο θηρευτικούς ιέρακες.

Μεσαίου επιπέδου χειριστές: Στο επίπεδο αυτό οι πιστοποιημένοι χειριστές μπορούν να κατέχουν και να χειρίζονται όλα τα είδη της υποοικογένειας των ακιπτερίνων (Accipitrinae), όλα τα είδη της οικογένειας των φαλκονίδων (Falconidae) και τα υβρίδια τους. Από αυτή τη διαβάθμιση εξαιρείται το Ασπρογέρακο (Falco rusticolus). Σε αυτό το επίπεδο, ο πιστοποιημένος χειριστής – γερακάρης δύναται να κατέχει μέχρι 4 αρπακτικά πτηνά.

Υψηλού επιπέδου χειριστές ή αρχιγερακάρηδες (Master): Στο επίπεδο αυτό επιτρέπεται η κατοχή και ο χειρισμός όλων των ειδών που προαναφέρθηκαν συμπεριλαμβανομένου του Ασπρογέρακου (Falco rusticolus) και ειδών αετών (Aquila). Οι υψηλού επιπέδου χειριστές ή αρχιγερακάρηδες (Master) μπορούν να διατηρούν περισσότερους των τεσσάρων θηρευτικών ιεράκων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (κλωβούς και χώρους παραμονής) και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την υγεία και την προστασία των ζώων, ώστε να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενοι όροι ευζωίας και η βέλτιστη κτηνιατρική κατάσταση των πτηνών που έχουν στην κατοχή τους.

Για την έκδοση άδειας χειριστή καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους 150 ευρώ, ενώ αντίστοιχο τέλος καταβάλλεται και για κάθε επέκταση άδειας χειριστή θηρευτικού αρπακτικού.

Για όλες τις κατηγορίες χειριστών είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση στο πτηνό κατάλληλου πομπού σήμανσης και ανεύρεσης, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση του για να μην υπάρχει κίνδυνος διαφυγής στο φυσικό περιβάλλον, ενώ απαγορεύεται η ιερακοθηρία με ταυτόχρονη χρήση πυροβόλου όπλου και ο γερακάρης δεν μπορεί να φέρει πυροβόλο όπλο ή να συνοδεύεται από κυνηγό που φέρει πυροβόλο όπλο.

Το κυνήγι με αρπακτικά διενεργείται στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις ετήσιες ρυθμιστικές αποφάσεις θήρας και τους ειδικούς περιορισμούς αναφορικά με τα θηρεύσιμα είδη ή τα καθοριζόμενα στα ειδικά προγράμματα θήρας μέχρι δυο κατά μεγιστο μέρες της εβδομάδας.

Επίσης απαγορεύεται να ασκείται στα Καταφύγια Άγριας Ζωής, στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου NATURA 2000 και σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τα όρια περιοχών, στις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς δήλωσε: «Με το έργο τους οι γερακάρηδες βοηθούν στην απομάκρυνση ζώων από περιοχές όπου ο υπερπληθυσμός δημιουργεί προβλήματα στην αγροτική παραγωγή και σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ΥΠΕΝ, αναλαμβάνει να τηρεί ειδικό μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται επίσημα τόσο οι πιστοποιημένοι χειριστές όσο και τα θηρευτικά πτηνά, που θα έχουν στην κατοχή τους και θα χρησιμοποιούν».
Επιστρέφει μετά από δεκαετίες η ιερακοθηρία Reviewed by ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΠΑΡΓΑ on Τρίτη, Οκτωβρίου 12, 2021 Rating: 5 Επανέρχεται ύστερα από διακοπή δεκαετιών κατά τις οποίες ήταν παράνομη στη χώρα μας, η ιερακοθηρία, δηλαδή το κυνήγι με γεράκια, ύστερα από...

Ετικετες

[news][carousel1]

Δεν υπάρχουν σχόλια: