ΝΕΑ ΠΑΡΓΑΣ

[ΝΕΑ ΠΑΡΓΑΣ][bleft]

ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

[ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ][twocolumns]

8.000€ για την Ναυγοσωστική κάλυψη παραλίας Κρυονερίου Πάργας
Σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 03-06-2016

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο « Ναυγοσωστική κάλυψη παραλίας Κρυονερίου Δ.Κ. Πάργας » πρ/σμού 8.000€ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 03-06-2016 (ώρα 13:00)

Η δαπάνη για την « Ναυγοσωστική κάλυψη παραλίας Κρυονερίου Δ.Κ. Πάργας » θα βαρύνει τον ΚΑ 70-6162.01 του πρ/σμού οικον. έτους 2016 .

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Ναυγοσωστικής Σχολής ,να διαθέτουν άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή , να πληρούν τα οριζόμενα από το Π.Δ/γμα 23/2000 και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου «Ναυγοσωστική κάλυψη παραλίας Κρυονερίου Δ.Κ. Πάργας. »

Με την οικονομική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι θα διαθέσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την εκτέλεση το έργου «Ναυγοσωστική κάλυψη παραλίας Κρυονερίου Δ.Κ. Πάργας » για όλο το διάστημα από 5/6/2016 έως 5-09-2016

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2684022310 


πηγη: http://www.fanaripress.gr/8000eu-gia-ten-naugosostike-kalupse.html
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙA

[ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙA ΠΑΡΓΑΣ][threecolumns]

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

[ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ][bleft]

ΙΣΤΟΡΙΑ

[ΙΣΤΟΡΙΑ][bleft]

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

[ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ][threecolumns]